26 Fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy!
26. Fina? WO?P odb?dzie si? w dniu 14 stycznia 2018, a jego celem b?dzie pozyskanie ?rodków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”


- W najbli?szym Finale skupimy si? na pozyskaniu wsparcia dla podstawowych oddzia?ów neonatologicznych – powiedzia? Jurek Owsiak, Prezes Zarz?du WO?P

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »