Spotkanie z Miko?ajem

Wreszcie nadszed? dzie?, na który dzieci czeka?y z ut?sknieniem –do naszych ?wietlic: Sta?sk, Radówek, Laski Lubuskie, Spud?ów przyby? Miko?aj. Tegoroczna aura zasia?a w serduszkach dzieci niepokój i pytanie czy uda si? Miko?ajowi dotrze? do naszych ?wietlic? Brak bia?ego puchu nie zmyli? Miko?aja i ku rado?ci dzieci ten oczekiwany przez ca?y rok Go?? przyby? do naszych ?wietlic 6 grudnia 2017.W godzinach popo?udniowych pojawi? si? z workiem prezentów w ka?dej z naszych ?wietlic. Miko?aj podczas spotkania rozmawia? z dzie?mi, wys?ucha? wielu piosenek, wierszy przygotowanych specjalnie dla niego. Nie zapomnia? równie? o prezentach dla ka?dego dziecka, bo przecie? ma?e dzieci?ce psoty mo?na zawsze wybaczy?. Dzieci obieca?y, ?e b?d? grzeczne przez ca?y rok. A kiedy po?egnali?my Miko?aja na twarzach dzieci jeszcze przez d?ugo go?ci? u?miech i szcz??cie. Szkoda tylko ,?e ten wyj?tkowy Go?? odwiedza nas tylko raz w roku. Organizatorzy kieruj? podzi?kowania w stron? So?tysów oraz Radnych tych miejscowo?ci przekazuj?c wielkie dzi?kuj?.

Sporz?dzi?a:
Halina Kowalczyk


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »