Komisja wybra?a naj?adniejsze prace!
Dnia 4 grudnia 2017r. dwie komisje konkursowe oceni?y prace plastyczne i techniczne pt. „Anio?” zg?oszone do konkursu w ramach tegorocznego „Festiwalu Anio?ów”. Do konkursu zg?oszono ??cznie 298 prac. Poni?ej podajemy do wiadomo?ci protoko?y z posiedzenia anielskich komisji.
Zwyci?zcom gratulujemy i jednocze?nie zapraszamy po odbiór nagród i wyró?nie? odpowiednio:
07.12.2017r. godz.10.00 kategorie I-II
08.12.2017 r. godz. 10.00 kategorie III-V


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »