Turniej Tenisa Ziemnego dla dzieci
Górzycki Klub Tenisowy SMECZ og?asza zapisy dzieci i m?odzie?y ch?tnych do wzi?cia udzia?u w turnieju tenisa ziemnego pn. „ Do szko?y ju? czas”- turniej tenisa ziemnego dla dzieci o puchar Starosty Powiatu S?ubickiego” wspó?finansowanego ze ?rodków bud?etowych Powiatu S?ubickiego, który odb?dzie si? dnia 03.09.2017 o godz. 10.00 na kortach kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego w Górzycy. Turniej odb?dzie si? w czterech kategoriach: „ ch?opcy do lat 16”, dziewcz?ta do lat 16”, „Ch?opcy i dziewcz?ta do lat 12” „dzieci do lat 10”. Zg?oszenia do turnieju s? przyjmowane w dniach od 21.08.2017r do 30.08.2017r w godzinach od 9.00 do 15.00 pod nr. telefonów: 663762292 i 604071319. Ilo?? miejsc ograniczona decyduje kolejno?? zg?osze?. 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »