Podsumowanie Turnieju Siatkówki Pla?owej! (foto)
Siódmego lipca na Kompleksie Sportowo - Rehabilitacyjnym w Górzycy  odby? si? trzeci podsumowuj?cy turniej siatkówki pla?owej.
Do turnieju ??cznie przyst?pi?o 8 dru?yn. W Górzycy za? 5 dru?yn.
 W turnieju bra?y równie? mieszane pary gdy jeden z zawodników nie móg? zagra?.
Uroczystego rozpocz?cia dokonali dyrektor Gminnego 
O?rodka Kultury w Górzycy - p. Ma?gorzata Gniewczy?ska i wójt Gminy Górzyca p. Robert Stolarski.
Rozgrywki odbywa?y si? systemem ka?dy z ka?dym. Zwyci?zca turnieju zespó? Pawe? Hajkowicz i Wojciech Drozdowicz.


Po zako?czonych zmaganiach zawodnicy otrzymali pami?tkowe dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe. Turniej zako?czyli?my przy wspólnym grillu. 
Zwyci?zcy turnieju w Górzycy:

1.  miejsce Pawe? Hajkowicz i Wojciech Drozdowicz              40 pkt
2.  miejsce Rados?aw Oprzalski i Grzegorz Wróbel               35 pkt
3.  miejsce Jakub Wróbel i Kamil Gawda                         30 pkt
4.  miejsce Adrian Gasiewicz i Damian Piechota                 25 pkt
5.  miejsce Adrian Karasi?ski i Sebastian Osuchowski           20 pkt               

G?ówna klasyfikacja podsumowuj?ca po trzech turniejach:

1. miejsce Jakub Wróbel i Kamil Gawda                    100 pkt
2. miejsce Rados?aw Oprzalski i Grzegorz Wróbel          70 pkt
3. miejsce Pawe? Hajkowicz i Wojciech Drozdowicz         40 pkt
3. miejsce Adam kierski i Pawe? Hajkowicz                40 pkt
4. miejsce Rados?aw Oprzalski i Mateusz Szandurski       35 pkt
5. miejsce Dominika Wolak i Micha? Borula                30 pkt 
6. miejsce Adrian Gasiewicz i Damian Piechota            25 pkt
6. miejsce Micha? Borula i Pawe? Szkutnicki              25 pkt
   
Sporz?dzi?:
Mateusz Podlipski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »