2 z 3 turniejów siatkówki pla?owej za Nami !
3 lipca w Laskach Lubuskich odby? si? drugi (zaleg?y) z trzech turniejów pla?owej pi?ki siatkowej. Do rywalizacji stan??y 3 dru?yny.
Uroczystego rozpocz?cia dokona?y dyrektor Gminnego 
O?rodka Kultury w Górzycy - p. Ma?gorzata Gniewczy?ska, wójt Gminy Górzyca p. Robert Stolarski oraz 
 so?tys wsi Laski Lubuskie - p. Anna Kuzio?a. 
Rozgrywki odbywa?y si? systemem ka?dy z ka?dym. Zwyci?zca turnieju zespó? Jakub Wróbel i Kamil Gawda


W trakcie trwania turnieju  na dzieci czeka?y niespodzianki w postaci  konkursów i gier sprawno?ciowych typu bieg z balonami w parach, skoki w workach oraz malowanie buzi. Wszystkie dzieci bior?ce udzia? w festynie otrzyma?y s?odko?ci  ciasteczka, cukierki i lody a na  koniec  upominki za udzia?. 
Po zako?czonych zmaganiach zawodnicy otrzymali pami?tkowe dyplomy. 

Przypominamy, ?e jest to drugi z trzech turniejów przy którym ka?da dru?yna dostaje punkty. 
Podsumowanie turnieju i nagrodzenie najlepszych dru?yn, z najwi?ksz? ilo?ci? punktów zostanie przedstawiona na ostatnim turnieju w dniu 07.07.2017 r. godz. 16:30 w Górzycy

Zwyci?zcy turnieju w Laskach Lubuskich:

1.  miejsce Jakub Wróbel i Kamil Gawda                   40 pkt
2.  miejsce Rados?aw Oprzalski i Mateusz Szandurski  35 pkt
3.  miejsce Dominika Wolak i Micha? Borula               30 pkt

Klasyfikacja po dwóch turniejach:

1. miejsce Jakub Wróbel i Kamil Gawda                    70 pkt
2. miejsce Adam kierski i Pawe? Hajkowicz                40 pkt
3. miejsce Rados?aw Oprzalski i Grzegorz Wróbel          35 pkt
4. miejsce Micha? Borula i Pawe? Szkutnicki              25 pkt

Trzeci pudsumowuj?cy turniej ju? w pi?tek 7 lipca 2017 r. Kompleks Sportowo - Rehabilitacyjny w Górzycy godz. 16:30!

Sporz?dzi?:
Mateusz Podlipski 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »