Wycieczka przedszkolaków do Wildparku (foto)

27 czerwca 2017 r. odby?a si? coroczna wycieczka przedszkolaków. W tym roku wybrali?my si? za granic?, co prawda tylko do Frankfurtu nad Odr?, gdzie odwiedzili?my Wildpark. Spotkali?my tam przeurocze sarenki, ?anie i daniele, dziki, pieski preriowe, pawie, wiewiórki, kozy, lamy i wiele wiele innych zwierz?t, a niektóre mogli?my nawet pog?aska?. Pami?tali?my o tym, co lubi? zje?? zwierz?ta i wzi?li?my dla nich smako?yki - warzywa i owoce, a one jad?y nam z r?ki. Po wyczerpuj?cym spacerze, zrobili?my sobie piknik, rozsiedli?my si? wygodnie na kocach, wyci?gn?li?my smako?yki i korzystaj?c z pi?knej pogody, odpoczywali?my. Gdy nasze brzuszki by?y ju? najedzone, wtedy nasze przedszkolaki zacz??y szale?stwa na placach zabaw. Rado?ci i zabawy by?o co nie miara. 
Nasza wycieczka, jak zawsze by?a udana, bawili?my si? wspaniale. Nawet rodzice naszych przedszkolaków, którzy zawsze je?d?? z nami, korzystali z uciech na placu zabaw. Tyle rado?ci tylko u nas, w Pracowni Edukacji Kulturalnej!


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »