Bartosz Wargin z kontuzj? wygrywa turniej! (foto)
W dniu 11.06.2017 r. na kortach Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego w Górzycy odby?o si? Otwarcie Sezonu w Tenisie Ziemnym w 

kategoriach; do 40 lat i powy?ej 40 lat m??czyzn oraz kobiety OPEN. W turnieju udzia? wzi??o ??cznie 37 zawodników i zawodniczek. 

Oficjalnego Otwarcia Turnieju dokona? Wójt Gminy Górzyca Pan Robert Stolarski wraz z dyrektorem Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy 

Pani? Ma?gorzat? Gniewczy?sk?.
Turniej rozegrano systemem pucharowym. 
Nad prawid?owym przebiegiem ca?ych zmaga? czuwali Daniel Podhajecki i Mateusz Podlipski.
Zwyci?zcy zawodnicy otrzymali pami?tkowe dyplomy, puchary i nagrody pieni??ne. Wszyscy zawodnicy otrzymali ciep?y posi?ek.

 Wyniki: 

Kategoria do 40 lat:
1. Bartosz Wargin - K?odawa
2. Szymon Baraniak - S?ubice
3. Grzegorz Ko?lakowski Gorzów Wlkp. 

4. Bartosz ?ukli?ski - Górzyca

Kategoria powy?ej 40 lat:

1. Wojciech Tomków - S?ubice
2. Jerzy D?bi?ski - Górzyca
3. Krzysztof Deptuch - Górzyca

4.Lech Kunicki - Kostrzyn nad Odr? (zrezygnowa? z gry o udzia? w finale oraz o gr? o trzecie miejsce z powodu kontuzji)

Kategoria Kobiety OPEN:

!. Dominika Podhajecka - Górzyca
2. Wiktoria Podhajecka - Górzyca
3. Marika Bia?a - Rzepin

4. Sara Górska - S?ubice

Najstarszy zawodnik turnieju Stefan Karbowiak - Frankfurt n/O
Najm?odszy zawodnik turnieju Dominikia Podhajecka - Górzyca

Cieszy du?a frekwencja zawodników oraz to, ?e ponownie w Górzycy pojawi?y si? kobiety graj?ce w tenisa.
Kolejny turniej tenisa ziemnego we wrze?niu, na kóry ju? dzisiaj serdecznie zapraszamy!

Sporz?dzi?:
Mateusz Podlipski
GOK Górzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »