SP Górzyca nie da?a szans! (foto)
Tegoroczna edycja „B?yskawicznego Turnieju Pi?ki No?nej Zespo?ów 5-cio osobowych Szkó? Podstawowych” odby?a  si? dnia 24.05.2017 r, na Kompleksie Sportowo - Rehabilitacyjnym. 
Uroczystego otwarcia dokona?a dyrektor  Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy Pani Ma?gorzata Gniewczy?ska. 
 Tegoroczna edycja turnieju zorganizowana zosta?a  w kategorii ch?opców klas I-III i IV-VI.  Mecze rozegrane zosta?y systemem „ka?dy z ka?dym”. S?dziami w poszczególnych kategoriach byli:  klasy I-III  Filip Hytry - nauczyciel ZS w Górzycy , klasy IV-VI-Mateusz Podlipski pracownik Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy.
Pi?karskie zmagania zako?czy?y si? przy wspólnym grillu. Uroczystego wr?czenia pami?tkowych medali, dyplomów dokona?a  Pani Ma?gorzata Gniewczy?ska dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy. 


Wyniki:
Kategoria Szko?a Podstawowa klasy I-III 

Zespo?y 

SP Czarnów  - SP Górzyca; wynik 8:10


I miejsce SP Górzyca                  
II miejsce SP Czarnów

Kategoria: Szko?a Podstawowa klasy IV-VI

Zespo?y:

SP Czarnów
SP Górzyca A
SP Górzyca B
SP Pami?cin


I miejsce SP Górzyca A       12 pkt. 23:1
II miejsce SP Czarnów        9 pkt. 11:5
III miejsce SP Górzyca B     1 pkt.  3:14
IV miejsce SP Pami?cin       1 pkt. 3:20
Sporz?dzi?:
Mateusz Podlipski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »